Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "History is the science of what never happens twice." Paul Valery
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aiščiai. Raida
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Kriwis
Posted 2014-12-19 17:30 (#96209 - in reply to #96136)
Subject: RE: Langobardai-barzdylosExpert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Langobardorum Jeigu tai sudurtinis žodis ir antrasis reiškia barzdą, tai užrašyta žodžio transkripcija yra baltiškai kilmei artimiausia:
bordus „bart (Bart) – barzda“ E 101 = *bɔ̄rdus, t. y. *bārdus iš (su cirkumfleksiškai pailgintu *-ā-) pr. *bar̃d-us. Šaknimi *bard- 151 giminiuojasi su la. bā̀rd-a „t. p.“, lie. *bard-ā [spėjant, kad jis, kontaminuojamas su lie. žodžiu, panašiu į sl. *bor̃zda „vaga“, davė lie. barzdà = la. dial. bā̀rzda (Endzelin BB XXVII 507); arba pastarieji yra iš *bard-) + dā (Skardžius ŽD 99); žr. dar Fraenkel LEW 36], sl. bor̃d-a [> serb.-chorv. bráda (acc. sg. brȃdu), rus. борода́ ir kt.], s. v. a. bart „t. p.“ ir kt. (vak. germ. žodis, – Kluge EWDS 54), lo. barb-a (asimiliuotas iš *farba < *bhardhā), gal dar ilir. asmenv. (Σκενό)-βαρδος (Krahe Glotta XXII 126, Porzig GIS 302) ir kt. (Pokorny IEW I 110). Atsižvelgiant į tai, kad lie.-la. ir sl. žodžiai „barzda“ yra ā-kamieniai (fem.). galima spėti (plg. Mažiulis ZfSl XXIX 167, prielaida Nr. 4), kad ir prūsai turėjo ā-kamienį *bar̃dā (= *bɔ̄rdɔ̄-), kuris būtų *bordo E. Kad yra ne *bordo E, o bordus E, šitaip galėjo atsitikti dėl to, kad: a) arba E autorius (vokietis) pagal asociaciją su (tuoj po bordus E 101 einančiu) u-kamieniu winsus (E 102, žr.) klaidingai parašė bordus vietoj *bordo, b) arba pr. *bar̃dā (= *bɔ̄rdɔ̄) yra pačioje E šnektoje dėl kažkokių priežasčių [gal dėl barzdotas vietas reiškiančių pr. *skalus „smakras“ (= scalus E, žr.) bei pr. *vinzus „kaklas“ (= winsus E) įtakos?] perdirbtas į pr. *bar̃dus = bordus E (plg. tai, kad ir lie. barzdà = la. dial. bā̀rzda yra perdirbinys – tik kitoks, žr. anksčiau), plg. Endzelīns FBR XIV 75. Žr. dar Toporov PJ I 340tt. ir liter. 

Iš prūsų kalbos žodyno....

sen germanų: s. v. a. bart, lotynų : barb-a.....

Edited by Kriwis 2014-12-19 17:42
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software