Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "A silent pig digs the deepest root." Lithuanian Proverb
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aiščiai. Raida
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Kriwis
Posted 2014-12-29 15:42 (#96244 - in reply to #96240)
Subject: RE:scanulunkis....skendenisExpert

Posts: 1941
50050050020020010101010
Bolia - 2014-12-29 21:58

Skand- šaknis naudojama tikrai ne tik skendimo, bet ir užliejimo, išsiliejimo, užpilimo, užsėmimo prasmėmis 

Tikrai taip, su gera fantazija įmanoma viskas


Pasitelkime tą fantaziją:
skéndėti, -i (-ėja K; H, R, MŽ, N, -a SchL122), -ėjo intr., skendė́ti, skeñdi, -ė́jo; Q445, H172, Ilg, Vl, Grk
1. Sg, Vn patirti pavojų gyvybei, grimztant vandenyje, vos nepaskęsti: Žiūrėk, kaip tas gyvulys skéndi (skendėja, iškyla ir vėl skęsta) J.Jabl. Jau mano vaikas ve skéndė[ja] J. Aš jau tris sykius skéndėjau Rs. Kai parėjo skéndėjęs, tai tik dreba visas, tyli Vdžg. Skéndėjusių yra žmonių Ančio[je] Grd. Porį sykių esu skéndėjęs į upę Kin. Bėgau jūružėms, bėgau maružėms, skendė́jo bernytis marių viduryje (d.) Rsn. Ten skendėjo bernelis ir jo bėras žirgelis LMD(Zp). Nei į pusę neįplaukė, skendėti pradėjo KlpD47. Tris kartus sudaužyme akrūto skendėjau VlnE35. Pradėjo Petras skendėt MP363.
2.
Šauk būti vandens apsemtam, aptvindytam 
: Pavasarį čia visi skéndėjo Erž. Mas vis skéndėjam vandenė[je] (šlapioje vietoje gyvename) Stl. Gatvės skéndėjo purvyne NdŽ. Vei laukų sklypai visur skendė́dami maudos K.Donel. ║ būti panirusiam: Valtis ežere skéndi DŽ. Užkeiktas skéndi dugne NdŽ.
3. prk. būti apsuptam, apgaubtam, apimtam ko: Tarybų Lietuva turi skendėti soduose! (sov.) sp. Karstas skéndėjo vainikuose NdŽ. Namai skendėjo šimtamečių klevų šešėliuose J.Dov. Saulė leidžias, ir viskas spinduliuose skendėja S.Čiurl. Laukas skendi rūke rš.
4. prk. būti apimtam kokios būsenos: Ji mėgsta skendėti atsiminimuose I.Simon. Mykoliukas skendi savo daromuosiuose tonuose Vaižg. | Mokė juos, kad per daug neskendėtų tuščiose svajonėse J.Jabl. Mažmožiuose ji jau senai skendėjo ir žuvo Vd. Skéndėti netikrume NdŽ.
5. prk. atsidurti kokioje būklėje: Ji skendinti lig kaklo skolose rš. Geriau skendėti varguose, girdi, ne kad kentėti taip ilgai tą bjaurybę – marės ligą A1884,366. Mergele, tu kentėsi, vargeliuose skendė́si (d.) Gs. 


Skendenis-sm. (2)
DŽ1; EncIII516 bot. skendeninių šeimos augalas (Utricularia): Mažasis skendenis (U. minor) LBŽ. Paprastasis skendenis (U. vulgaris) LBŽ. Plauko skendeniai po ežerą ir maišeliais kaip bučiais gaudo infuzorijas, vėžiukus, dafnijas rš. 


paskéndėti intr.
2. NdŽ kurį laiką skęsti.

ãšarose skéndėti labai verkti: Sesele, ištekėsi, ãšarose skendė́si (d.) Vlk. Ašarom paplūsi.

skanduolỹs sm. (3b)

3. nešvarus, įnešiotas drabužis: Suknelė jau skanduolỹs, reikia kitos Dkš. Kur jau čia tokiu skañduoliu nešiosi 


Gal pavyko įtikinti, kad tai platesnis kontekstas?

Na ir dar truputis fantazijos iš prūsistikos:

auskiēndlai

auskiēndlai „ersaufe – tenuskęsta“ III 1212 [7514] (= paskandint „paskandìnta“ VE 5911) opt. 3 sg. Iš *auskēnd- „nuskęsti“ (inf. *auskenstvei) = au- + *skeñd- = lie. skeñd-o (skę̃sti) < balt. *skend- „skęsti“, kurio etimologija iki šiol nėra aiški (tik bandoma jį sieti su gr. σκινθός „neriantis“), žr., pvz., Fraenkel LEW 803, Pokorny IEW I 930, Toporov PJ I 171. Esu linkęs manyti, kad šaknis balt. *skend- „skęsti“ turi infiksinį -n- (plg., pvz., la. jûg-t = lie. jùng-ti ≤ *i̯ug-) ir atsirado iš senesnės balt. *sked- (gal jos reliktas yra lie. dial. skẽd-o „skendo“ LKŽ XII 842tt.). Ją galima laikyti formanto *-ed- išplėsta balt. *sk-/*sek- = ide. *sek-/*sk- (plg. gr. σκ-ινθ-ός „neriantis“ – su kitokiu formantu), kuri reiškė turbūt ne tik „leistis žemyn (vandeniui)“ (> lie. señka sèkti „t. p.“ ir kt., žr. Fraenkel LEW 772t., Pokorny IEW I 894t.), bet ir „leistis žemyn (vandenyje)“ (plg. gr. σκ-ινθός reikšmę „neriantis“). Plg. homoniminę balt. *sked-, atsiradusią iš balt. *sk-/*sek- = ide. *sek-/*sk- „skelti, skirti“ (apie tai plačiau žr. Urbutis BEE I 82–84). 


Ir dar truputis:
Ši šaknis yra ir sanskrite, tai paliūdija (
Skanda (sanskritu/hindi: स्कन्द, „išlietas“) – hinduizmo mitologijoje dievų kariuomenės vedlys, kartais laikomas karo dievu (buvo įtrauktas į induizmo panteoną praeitos eros pradžioje). 
), kad tai yra senos formos . Lietuvių kalboje dažniausiai a virsta į e. Tačiau kaip matote aukščiau, yra nuomonių, kad e yra senesnė už a.

Edited by Kriwis 2014-12-29 19:29
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software