Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aiščiai. Raida
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Kriwis
Posted 2014-12-30 13:54 (#96261 - in reply to #96260)
Subject: NertojasExpert

Posts: 1941
50050050020020010101010
2 ner̃vinti, -ina, -ino intr. vaikščioti ieškant ko; šniukštinėti.
2 apner̃vinti tr. Šts apieškoti, apeiti, apžiūrinėti: Juk anie visus pašalius apner̃vina, apniukinė[ja] Užv.
2 išner̃vinti tr. aptikus išknisti: Buvau cukrų įkišusi į pat skrynės galą, bet ir iš ten išner̃vino Gd.
2 užner̃vinti tr. aptikti, užeiti: Užejo, užner̃vino, atrado muno slaptą Lk.

ner̃vinėti, -ėja, -ėjo intr. vaikščioti ieškant ko.
užner̃vinėti tr. užeiti, aptikti: Užner̃vinė[ja] ir žemė[je] paslėptą Šts.

Bingo!!!!

nertójas (-is K), -a smob. (1) žr. 1 nėrikas: Prasidės ... gintarų ieškojimo nėrimas, ir nertojai, kurie jau pirma yra ten dirbę, ras čia pat patenkantį darbą Kel1881,123.

Kel = Keleiwis isz Karalaucziaus Broliams Lietuvininkams Žines pranesząs. Verantwortlicher Redakteur Prediger Fr. Kurschat in Königsberg. (Laikraštis ėjo 1849–1880 m. Skaitmenys rodo metus ir puslapius.

Nerijos -tai tos vietovės kur tie nėrikai darbuojas!!!!!!!!!!

Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2019 PD9 Software