Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Vytauto Didžiojo žirgo išmaudymas Juodojoje Jūroje mums ne ką tepadėjo. Geriau jis būtų pajodinėjęs Baltijos pakrante ir čia išmaudęs savo žirgą." Vytautas Alantas (1902 - 1990)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aiščiai. Raida
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Leliwa
Posted 2014-12-30 20:20 (#96263 - in reply to #96258)
Subject: RE:scanulunkis....skendenisElite Veteran

Posts: 767
50020050105
Location: Kaunas - Lietuvos Širdis
Kriwis - 2014-12-29 23:05

Bolia - 2014-12-30 21:12

Gal pavyko įtikinti, kad tai platesnis kontekstas? 

Tikrai taip, kalba juk gyva, žodžių reikšmės neretai vystosi ir keičiasi, o kai dar priskaičiuojam frazeologizmus ir stilistines hiperboles - kontekstas tampa platesnis už Starošaitės krūtinę. Ak, tiesa, sumažėjo jau... Tarybų Lietuva turi skendėti soduose! Kuo tai skiriasi nuo mano nuorodos?
O realiai tarp gražiai Tamstos išdėliotų citatų taip ir neradau nieko, kuo remiantis būtų galima teigti, kad skęsti = nerti. Gal pražioplinau? 


auskiēndlai

auskiēndlai „ersaufe – tenuskęsta“ III 1212 [7514] (= paskandint „paskandìnta“ VE 5911) opt. 3 sg. Iš *auskēnd- „nuskęsti“ (inf. *auskenstvei) = au- + *skeñd- = lie. skeñd-o (skę̃sti) < balt. *skend- „skęsti“, kurio etimologija iki šiol nėra aiški (tik bandoma jį sieti su gr. σκινθός „neriantis“), žr., pvz., Fraenkel LEW 803, Pokorny IEW I 930, Toporov PJ I 171. Esu linkęs manyti, kad šaknis balt. *skend- „skęsti“ turi infiksinį -n- (plg., pvz., la. jûg-t = lie. jùng-ti ≤ *i̯ug-) ir atsirado iš senesnės balt. *sked- (gal jos reliktas yra lie. dial. skẽd-o „skendo“ LKŽ XII 842tt.). Ją galima laikyti formanto *-ed- išplėsta balt. *sk-/*sek- = ide. *sek-/*sk- (plg. gr. σκ-ινθ-ός „neriantis“ – su kitokiu formantu), kuri reiškė turbūt ne tik „leistis žemyn (vandeniui)“ (> lie. señka sèkti „t. p.“ ir kt., žr. Fraenkel LEW 772t., Pokorny IEW I 894t.), bet ir „leistis žemyn (vandenyje)“ (plg. gr. σκ-ινθός reikšmę „neriantis“). Plg. homoniminę balt. *sked-, atsiradusią iš balt. *sk-/*sek- = ide. *sek-/*sk- „skelti, skirti“ (apie tai plačiau žr. Urbutis BEE I 82–84).

Mėlynai paryškinau Frenkel, Pokorny, Toporov.

O šati LKŽ:
nerti1
3.
intr. pagrimzti, nuskęsti: Nėrė panė́rė, i panė́rė Krš. Tokios duobės kelė[je] liuob būs, ka ratai panérs Grd. Ragių stipiną reik kalti nu palinkimo – neužsikirs, nepanérs Šts. Vežimas panėrė į griovį, ir kurį laiką jo visai nebebuvo matyti ir girdėti A.Vien. | Panėręs (pažliugęs) kel[ia]s, negal bepravažiuoti Šts. | prk.: Idant iš linksmos aitros taviep panertų [siela] M.Valanč. | refl.: Pasinėrė kel[ia]s tarp velėnijų Šts. 


 


Jeigu sutarti, kad nerti ir skęsti yra sinonimai, tai rytų Baltijos Neringos-Nerijos yra giminiškos Jutlando ir Skonės Skandoms-Skandinavijoms.
Nes Jutlande, Bornholme, Skonėje yra lėkšti krantai, kuriuos skalauja, skandina jūra.
O Šiaurės jūroje dar ir potvyniai-atoslūgiai savo darbą padaro. Skandina krantus ir vėl atsitraukia palikdami gėrybes rinkėjams.

Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software