Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "History is Philosophy teaching by examples." Thucydides
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Aiščiai. Raida
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
zirgas7
Posted 2015-01-14 15:00 (#96369 - in reply to #96360)
Subject: Germanismi editi e inediti nel Codice diplomatico longobardoElite Veteran

Posts: 676
5001005010105
Germanismi editi e inediti nel Codice diplomatico longobardo

> ar tik ne Tamste labiausiai pūčiate prieš tą vėją?
Na ponas/ia Bolia, jūs esate kietas/a.
Įdėjau šį dokumentą į ŠALTINIUS.
Na štai galima lyginti rastus langobardiškus žodžius su tais žodžiais iš "Sidabrinio kodekso" http://www.tododiccionarios.com/rosetta/gotico.html .
Priminsiu, kad šis dokumentas yra kruopštaus italų mokslininkų darbo rezultatas išrankiojant langobardiškus žodžius iš lotyniškai parašytų dokumentų langobardų valdymo laikais.
Ir kitas "Sidabrinio kodekso" langobardiškumas remiasi vien Bolios autoritetu.
Galima apžiūrėti kiek čia yra rastų H raidžių dokumentuose. Sufleruoju - nulis (0).aldius 41.22 aldiones, 41.27 proaldiones; 167.4 aldio, 167.17 aldione, 167.17 aldiones; 168.27 aldione; 180.3 aldio; 237.17 aldius; 348a.22 aldioni; 349b.6 aldioni.
anca 14.14; 15.2.
arimannus 70.30 ariman; 81.7 aremannos; 300.19 aremanno.
barbas, barba 70.4 barbas; 130.19 barbani; 172. 5 barbani, 172.6 barbane, 172.19 barbanis.
boscalis 306.17 (boscales).
braida 23.11 braidam.
brandus 169.11 brandi.
burgus 13.12 burgo; 24.18 Burgo; 28.4 burgo.
farsiola 275.2 Farsiolas.
fasso 169.9.
ferquidus 212.7 aferquede; 250.1 ferquede; 264.24 ferquidem; 302.25 ferquido; 304.13 ferquede; 312.24 ferquidem.
fiogahagium 345.19-20 ficagias.
fiowaida 162.8-9 fiuuuadia.
franciscata 169.17 franciscatas.
gahagium 167.19 gagiolo, 167.20 gagiolo, 168.4 gagiolo; 263.4 cahagio, 263.7; cahagio; 318.7 gaio; 345a.19 gagio, 345b.27 cagio, 347a.3 cagio, 347b.13-14 chagio / chaagio).
gasindius 38.17 gasindio; 56.16 gasindiis; 130.13 gasundius; 158.7 gasindi, 160.14 gasind(i); 186.29 gasindi.
gastaldus 10.19 gast(aldio); 48.9 gastaldio; 69.27 gastaldius, 71.19 gastaldius, 74.4 gastaldius, 77.10 gastaldius; 81.6 gastaldius; 86.8 gastaldio; 133.17 gast(aldius); 165.12 castaldius, 166.11 castaldius, 168.10 castaldii; 323a.5 gastaldio, 323b.13 gastaldio, 326a.20-21 gastaldio, 326b.21 gastaldio.
gunfalonus 132.10 Gumfuloni.
(h)ovescario 300.15 ubiscar(i); 352a.10-11 abiscario, 352b.11 abiscario.
Inquircio 300.18.
laubia 5.2; 13.17; 33.4; 116.2.
launegild 186.18 launchild; 288.10 launigild.
maiescarius 60.4 → mazoscanus.
morgingab 110.9 morganicaput; 210.3 morgangab; 214.1-2 morganicapu, 215.2-3 morganicapu; 361.16 (morghincap).
mundiata 107.5 mundiatas → mundius.
mundius 41.28 mundium; 107.2 mundio, 107.4 mundio, 107.6 mund(io), 107.8 mund(io), 107.10 mund(io), 107.12 mund(ium), 107.15 mund(io), 107.20 mund(ii), 107.28 mundio, 108.2 mond(io), 108.5 mundio; 176.5 mundio, 176.10 mundium, 176.17 mundium, 176.18 mundio, 177.2 mundio; 237.12 mundium; 247.21 mundio, 247.25 mundio; 270.15 mundio, 271.2 mundio.
pergahagium 345a.14 pergaias.
renga 242.10 ringa, 242.11 renga, 242.13 ringa.
sala 7.6 salis; 110.5 sala; 132.4 sala, 132.6 sala, 132.11 sala, 132.20 sala, 132.24 sala; 155.16 salis; 263.1 sala; 301.6 sala.
saudus 168.12 sauda.

234 Giovanna Princi Braccini

scabinus 122.11 scauino.
scafilus 94.7 scaffilorum, 94.7 scaffilum; 153.10 scaffilo; 192.25 scafilio; 211.9 scaffiliorum; 295.12 scaffiliorum; 331.22 scaffiliorum.
scherpha 218.5 scherfas; 220.8 scherpa, 220.24 scherpa.
sculdahis 33.9 sculdasii, 34.28 sculdasius, 34.29 sculdasius; 185.1 sculd(ahis).
spita 169.13 spitas.
sunder 261.13 sundro, 263.6 sundro.
sundrialis 301.6 sundriale → sunder.
thingatus 237.16 → thinx.
thingaria 309.4 Tingaria → thinx.
waldaningo 308.18 Uualdaningo → waldus.
waldus 272.5 Uualdo; 286.1 Uualdo; 320.5 Uualdo, 320.7 Uualdo.
warcinisca 180.12 uuarcinusca.
warcinia 180.19 → warcinisca.
warcinus 180.15 uuarcini.
Volume II
aia 201.7; 225.12, 17.
aldia 105.13 aldianas; 202.19 aldiane; 213.14 aldianes; 291.4 aldiane, 291.11 aldiane, 291.17 aldianes; 232.3 aldiane, 232.5 aldianem; 434.12 aldianis.
aldiaricius 248.16 aldiariciis → aldius.
aldius 81.2 aldiones, 81.5 aldiones; 105.13 aldiones; 139.13-14 aldiones, 139.17 aldiones, 139.33 aldiones; 202.18 aldii; 208.8 aldionibus; 213.14 aldionib(us); 225.12 aldionis, 225.18 aldiones, 226.5 aldiones; 248.17 aldionibus, 248.17 aldionibus; 291.17 aldiones; 332.6 aldio; 431.6 aldionibu[s], 431.11-12 aldionibus, 431.16 aldionibus, 434.12 aldionis.
aldionalis 139.3 aldionales; 213.12 aldionales; 329.12 aldionales; 355.13 aldionales; 431.4 aldonalis, 434.14 aldionalibus, 436.6 aldionalis → aldius
aldionaricius 80.20-21 aldionaricia; 265.19 aldionariciis, 266.12 aldionaricia; 289.10 a[ldi]onariciis, 289.19 aldionaritiis, 290.3 aldionaritia, 290.5 aldion[a]ritiis; 435.1 aldionaricias → aldius.
(h)ariberga 225.11 albergaria, 225.17 albergaria.
arimannus 446.5 aremannos, 448.17 aremannos, 449.29 aremannos.
banda 444.13.
barbas, barba 75.19 barbane, 76.1 barbane, 76.8 barbane, 76.14 barbani; 123.5 barba, 123.26 barba; 212.9 barbano; 219.23 barbano; 324.6 barbas; 327.11 barbane; 337.9 barbano; 415.28 barbani.
bluttare 341.7 bluttassim(us).
braida 173.3 breidas; 266.18 braida, 266.24 braida.
burgus 227.30 Burgo; 266.4 burgo, 266.26 burgo; 315.24 Burgo.
debluttare 341.23 → bluttare.
fano 133.3 fani.
fara 103.4 Fara.
ferquidus 24.23 ferquidem; 26.19 ferquede; 52.4 ferquede; 61.8 ferquidem; 144.17 ferquide; 179.6 ferquide; 229.11 ferquidem; 255.19 ferquidem; 283.29 ferquidem; 301.21 ferquidem; 312.4 ferquide; 317.17 ferquide; 369.18 ferquide;

235 Germanismi editi e inediti nel Codice diplomatico longobardo

376.27-377.1 ferquidem; 398.14 ferquide; 402.21 [fer]quide; 416.6 ferquidem, 416.6 ferquidem.
gahagium 60.15 cagio; 147.8 gagio; 219.4 cafagio; 238.20 cafagio, 239.8-9 gauagio, 239.10 gauagius; 397.9 cahagio; 418.2 cafagio.
gairethinx 112.11 garethinx.
gasindius 78.12 gasindius, 83.14 gasindius; 111.3 gasind(ius).
gastaldus 33.23 gastal(dius); 111.1-2 gast(aldius), 111.26 gast(aldii); 219.6 gastaldio; 233.3 gastaldius; 245.7 gast(aldio); 272.7 gastald(ius); 372.21 gast(aldii); 381.19-20 castaldius; 393.6 gast(aldio); 422.4-5 gast(aldio).
laun 124.5 launo.
launegild 66.10 launichild; 70.6 launichild, 70.19 launichild, 70.22 launichild, 70.25 launichild; 111.20 launichild, 112.11 launichild; 133.3 launichil; 234.7 launechit; 325.11 launechild, 325.14 launechild.
marcarius 280.25 marcar(ii).
marscalc 334.5 mariscalco; 351.24 marscalc.
mundiator 411.3 mundiadoris, 411.5 mundiadore, 411.17 mundiatoris, 412.5 mundiatorem → mundius.
mundius 291.4 mundio, 291.11 mundio; 332.3 mundio, 332.5 mundio, 333.4 mundio, 333.16-17 mundio; 411.15 mundio, 412.2 mundio, 412.13 mundio; 419.21 mundium; 440.6 mundio, 441.19 mundio, 442.9 mundio.
sala 53.11 sala, 53.12 sala; 80.4 sala; 98.3 sala; 146.26 sala, 147.4 sala, 147.6 sala; 240.18 sala, 240.20 sala; 283.3 salas; 303.3 salam, 303.6 sala; 376.11 sala; 405.15 salis, 406.8 salis; 415.5 sala, 415.6 sala, 415.7 sala, 415.9 sala, 415.12, sala, 415.14 sala, 415.20 sala, 416.2 sala, 416.5 sala; 417.6 sala.
sari → fano.
scabinus 360.3 scauinis.
scaf(f)ardus 351.19 scafardo.
scafilus 8.16 incafiliorum, 9.14 iscaffiliorum; 114.1 scafilo; 149.15 scafilor(um); 186.14 scaphilo; 276.10 iscaffiliorum, 276.13 iscaffiliorum; 301.3 scafilorum; 338.7-8 iscaffiliorum; 344.12 scafilor(um), 344.17 scafilor(um); 418.2 iscaffilo.
scario 46.9 scarioni.
scherpha 87.12 [sc]herpa; 139.18 scherpa; 253.14 scerpham; 338.29 ischerpa; 419.24 scherpa; 436.1 scherpha.
scragium 303.17 Scragium; 391.8-9 Scragio; 446.11 Sgragio, 446.15 Sgragium.
sculdahis 81.8 sculdasius; 295.5 scul(dahis); 325.25 isculdais; 360.3 sculdahis, 362.24 sculdahis.
sellus 421.3 sellos, 421.5 sellos, 421.9 sellos.
staffilus 146.26 istaffili; 395.7 astar fora.
stallarius 201.7 stallariis.
sunder 38.12 sundro, 39.16 sundro; 147.6 sundrio; 240.19 sundrio.
sunderarus 177.5 Sunderari → sunder.
sundrialis 96.12 sundriali; 97.13 sundriale, 97.18 sundriale, 97.22 sundriale, 97.24 sundriale, 98.2 sundriale, 98.3 sundriale, 98.6 sundriale; 139.3 sundriales; 329.11 sundriales → sunder.
thingatio 442.3 tingationis, 443.11 tingationi, 443.24 tingationis → thinx.
thinx 111.19.

236 Giovanna Princi Braccini

vanteporo 274.12 antepor; 352.1 anteporo.
wadia 159.4 uuadia, 159.9 uuadia, 159.25 uuadia; 181.7 uuadia; 348.1 uuadia; 361.1 uuadia; 448.21 uuadia, 448.28 uuadia(m), 448.29 uuadia(m), 449.24 uuadia(m).
waldus 58.7 Uualdo; 299.7 Gualdo, 299.22 Gualdo; 306.8 Uualdo; 309.2 Uuald[o]; 374.6 Gualdo.
Volume III.1
aldia 38.17 aldionas; 145a.2 aldianis; 197.4 aldianis.
aldialis 256.17 [al]diales, 256.28 aldiales → aldius.
aldiaricius 224.2 aldiariciis; 237.6 aldiaritias; 250.9 aldiariciis; 256.17 aldiaritias, 256.27 aldiaritias → aldius.
aldius 32.10 aldionibus; 38.16-17 aldionos; 84.1 aldiones; 87.15 aldiones; 98.20 aldiis, 98.21 aldiones; 145a.1 aldionibus; 182.32 aldiis, 182.32 aldiones; 197.4 aldionib(us); 258.16 aldiones, 259.17 aldionib(us).
alodium 43.3 alodiis.
arimanna 259.11 arimannas; 250.21 arimannis.
arimannus 32.9 arimannis; 47.20 arimanorum; 60.9 arimannos.
banesagius 25.3, 25.3-4.
bauga 49.23 Baugam.
braida 207.6 Brada; 242.1 praida.
fiowaldus 242.8 fingaldia.
fotrum 38.6 fotru(m), 39.11 fo*ru(m); 43.23 fo*rum.
freda, fredus 160a.19 freda, 160b.19 freda, 161a.20 freda; 200.29 freda; 216.14 fredi.
gahagium 100.8 ca*iolo, 100.21 Caiolo; 117.10 gaio; 138a.2-3 Gaium, 138b.2-3 Gaiu(m), 139a.2 Gaium; 148a.7 Gaium, 148b.7 Gaiu(m), 149a.5 Gaium; 183.9 Cagiolo, 183.17 Caiolo; 195.17 Gaium, 198.18 Gaiu(m); 241.11 gagio, 241.14 gagii; 250.10 gagios.
gasindius 168a.7 gasindi(us), 168b.6 gasindius, 169a.6 gasindius; 202.11 gasindius; 223.7 gasind(us).
gastaldus 6.17 castaldiis; 11.24 gastaldiis; 15.15 gastaldiis; 17.4 gastaldio, 17.23 gastaldio; 21.4 gast(aldiis); 23.3 gastaldius, 23.4 gastaldus, 23.12 gastaldus, 23.14 gastaldus; 28.14 gastaldis; 33.23-24 gastaldiis; 39.7 gastaldio; 43.17 gastaldio; 50.2 gastaldius; 54.13 castald(um), 55.12 castaldius; 62.19 castaldii; 67.17 gastaldiis; 70.13 castaldius; 84.23 gastaldiis; 88.8 gastaldius; 111.10 gastaldius; 115.2 gast(aldius); 117.19 gastaldius; 150a.22 gastald(us), 150b.22 castaldius, 151a.20 castaldius; 160a.15 gastaldius, 160b.15 castaldi(us), 161a.17 gastaldius; 168a.5 gastaldi(us), 168b.4 castaldus, 169a.5 castaldius; 176.5 gast(aldius); 179.14 castald(ius); 190.20 gastaldiis; 199.1 castaldiu(s), 200.27 gastaldius, 202.10 castaldiu(s); 208.21 gastaldiis; 216.2-3 castaldeis; 220.25 gast(aldius); 224.15 gastaldio; 227.2 gastaldiis; 232.7 gastaldius; 234.22 gastaldius; 238.17 gastald(ius); 242.27 gastaldiis; 246.20 gastaldius; 251.6 castald(io), 251.16 castald(ius); 254.17 gastaldios, 257.11 gastaldius, 259.27 gastaldius

237

marchio 39.7 marchio; 43.16 marchio; 50.1 marchio; 75.31 marchionib(us); 79.11 marchio; 104.13 marchio.
mundius 84.1 mundiu(m); 87.15 mundium; 245.20 mundiu(m), 246.18 mundio.
pizzus 214.1 Piczu.
sala 17.11 Sala.
salseclano 17.9.
salsedano 17.nota o.
sapo 84.4 sapone; 87.16 sapone.
scabinus 92.12 scavinos, 93.10 scavino; 122.23 scavino, 123.28 scavino.
scario 25.2 scaruni, 25.4 scar(io); 187.11 scariones.
scilpor 25.3 scildeporrus.
sculdahis 25.2-3 sculdais; 104.14 sculdachio.
snaida 11.20 isnaidas.
staffilus 213.10 stafilu(m).
teclatura 102.12 teclaturas; 184.3 teclaturas.
teclatus 241.16 teclato, 241.22 teclatos, 242.4 teclato, 242.5 teclato, 242.6 teclata, 242.11 teclata, 242.13 teclato → teclatura.
wadia 158a.2 wadiam, 158b.2 uadia, 159a.2 uadiam; 200.7 uuadiam.
waldeman 33.14 uualdeman; 110.7 ualdeman; 241.14 uualdeman, 242.16 uualdeman.
waldus 114.11 gualdo; 178.12 guald(us), 178.14 gualdi, 178.21 guald(us); 215.11 gualdo; 258.9 uualdoras.
warcinensis 134a.27-136a.1 Guarcine(n)se, 135a.29 Uuarcinense; 195.2 Uuarcinense → warcinus.
Volume IV.1
gasindius 34.15 gasindii.
gastaldus 4.22 gast(aldio); 7.19 gastald(io), 7.21 gast(aldii); 10.12-13 gastald(ius); 12.20 gast(aldio); 14.19 gastald(io), 15.2 gast(aldio); 17.18 gast(aldio); 20.9 gastald(io), 20.21 gastaldio; 23.8 gast(aldio); 25.21 gastald(io); 28.11 gastaldis, 28.18 gastald(io); 30.8 gast(aldio); 32.5 gast(aldio), 32.5 gast(aldio), 34.14 gast(aldii); 37.33 gast(aldius), 38.5 gast(aldio); 40.5 gast(aldio), 40.5 gast(aldio); 48.23 gast(aldio), 48.28 gast(aldio); 51.7 gastaldio, 51.12 gastald(io); 54.3 gast(aldio), 54.9 gast(aldio); 56.13 gastaldio; 58.20-21 cast(aldio); 65.22 cast(aldio); 71.18 cast(aldius), 71.24 cast(aldia); 73.34 cast(aldius), 74.6 cast(aldio); 76.19 gast(aldii); 78.11 cast(aldio), 78.15 cast(aldio); 81.4 cast(aldius), 81.5 cast(aldius), 81.5-6 cast(aldius), 81.7 castaldii; 82.22 castald(ii), 82.25 gast(aldius), 83.1 castald(ios), 83.8 cast(aldiis), 83.26 cast(aldii); 85.4-5 cast(aldius), 85.5 cast(aldii), 85.7 cast(aldius), 85.11 cast(aldius), 85.20 cast(aldius), 86.11 cast(aldium), 86.14 castaldius, 86.26 castaldii, 86.26-27 castald(ii), 87.2 cast(aldius), 87.24 cast(aldii); 89.14 cast(aldio), 89.17 cast(aldius), 89.20 cast(aldio); 92.14 cast(aldio), 92.17 cast(aldius), 92.20 castaldio; 94.14 cast(aldio), 94.16 cast(aldius), 94.19 cast(aldio); 96.13 cast(aldio), 96.18 cast(aldio); 102.22 gastald(iis), 103.11 cast(aldii), 103.25 cast(aldium), 103.33 cast(aldius), 104.11 cast(aldio), 104.21 cast(aldii), 104.30 gast(aldius), 104.32 cast(aldius); 109.2

238 Giovanna Princi Braccini

gastaldeo, 109.9 gastaldiis; 111.30 cast(aldio), 111.36 cast(aldio); 114.31 cast(aldio).
launegild 114.8 launigildu(m).
marpahis 54.9 maripas; 58.27 maripas.
sala 22.15 Sala.
sculdahis 4.24-25 sculd(ahis); 32.4 sculd(ahis), 34.14 sculd(ahis); 40.6 sculd(ahis), 40.6 sculd(ahis); 44.11 sculd(ahis), 44.12 sculd(ahis), 44.12 sculd(ahis), 44.20 sculd(ahis), 45.11 sculd(ahis), 45.30 sculd(ahis); 76.3 sculd(ahis), 76.21-22 sculd(ahis); 103.8-9 sc(u)ld(ahis), 104.13 sc(u)ld(ahis).
stolesazo 32.4 stol(esaz).
wadia 44.26 guadia(m), 45.29 guadia(m); 82.5 guadia(m), 82.17 guadia(m); 86.8 guadia(m), 86.11 guadia(m); 294.17 vvadia, 294.27 vvadia; 104.10 guadia(m).
wadiare 76.10 guadiassent → wadia.
waldus 12.6 gualdo; 14.10 gualdu(m), 14.13 gualdu(m), 14.14 gualdi, 14.23 gualdo; 17.2 gualdu(m), 17.4 gualdu(m), 17.4 gualdu(m), 17.14 gualdo; 25.10 gualdu(m); 48.11 gualdo, 48.12 guald(us), 48.16 gualdo, 48.21 gualdi; 53.6 gualdus, 53.12 guald(is), 53.17 gualdu(m), 53.19 gualdu(m), 53.22 gualdo, 53.26 guald(is), 53.27 gualdum; 58.11 gualdos, 58.17 gualdis; 65.8 gualdu(m), 65.13 gualdo, 65.16 gualdu(m), 65.19 gualdo; 67.10 gualdu(m); 108.20 gualdum, 108.23 gualdum, 108.24 gualdum, 108.25 gualdum.
Volume V
aldia 169.17 aldiabus; 171.14 aldiabus; 212.13 aldiabus; 323.5 aldiabus.
aldius 169.17 aldiis; 171.14 aldiis; 212.13 aldiis; 323.5 aldiis.
archiwaldator 90.10 archigualdatorem → waldeman e waldus.
arimannus 347.27 aremanni; 376.2 arimanno
barbas, barba 68.10 barbano; 285.13 barbano.
ferquidus 129.14 ferquide.
gasindius65 9.22 gasindii; 193.5 gasindii; 207.23; 273.32; 302.22; 312.4; 319.31; 334.6; 347.21 casindi, 347.23 casindi, 347.24 casindi, 347.25 casindi; 388.3 gasindium.
gastaldus 8.3 gastaldii, 9.19 gastaldii; 12.3 gastaldii; 16.3 castaldii; 20.3 gastaldii; 24.2 castaldii; 27.4 gastaldii, 28.15 gastaldio, 28.30 gastaldius; 31.3 gastaldii; 37.12 gastaldio; 44.3 gastaldii; 47.3 gastaldii; 52.9 gastaldii, 53.22 gastaldii, 53.23 gastaldii; 55.4 gastaldio; 59.8 gastaldium, 59.17 gastaldio, 60.6 gastaldii; 61.4 gastaldii; 64.4 gastaldii; 68.4 gastaldii; 71.4 gastaldii; 78.3 gastaldio; 82.4 gast(aldii), 82.7 gastaldio, 82.17 gastaldii; 87.4 gastaldii; 90.4 castaldii, 90.9 castaldii; 93.4 gastaldii; 96.3 gastaldii; 100.4 castaldii, 102.1 castaldii; 104.3 gastaldii; 108.4 gastaldii; 112.21 gastaldii; 115.2 gastaldio; 118.4 gastaldio, 118.6 gastaldii; 123.4 gastaldio; 125.4 gastaldio; 131.5 gastaldii; 137.4 gastaldii; 140.5 gastaldii; 143.1 gastaldii; 146.5 gastaldii; 150.5 gastaldio; 153.5 gastaldii; 155.4 gastaldii; 168.6 gastaldii, 169.11 castaldii; 171.5 gastaldii, 171.6 castaldius, 172.6 castaldii; 186.5 castaldii; 192.5 castaldii; 195.5 castaldii, 197.24 castaldius; 199.5 gastaldii, 201.27 castaldius; 204.5
65 Quando dopo il numero della pagina non è data la forma si intenda sempre gasindius.

239

castaldii, 205.8 castaldius, 205.10 castaldius; 219.4 castaldii; 223.5 castaldii; 226.4 castaldii; 229.5-6 castaldii; 231.6 castaldii; 234.6 castaldii; 237.6 castaldio; 241.5 castaldii; 243.5 castaldii; 246.4 gastaldii; 248.3 castaldii; 252.5 castaldii; 255.3 castaldii; 257.5 castaldii; 260.5 castaldii; 263.5-6 castaldii; 265.5 castaldii; 268.5 castaldii; 270.5 castaldii; 272.5 castaldii; 275.5 castaldii; 278.3 castaldii, 278.7 castaldii; 281.2 castaldii; 283.5 castaldii; 285.5 castaldeo, 294.4 castaldeus; 296.3 castaldii; 298.5 castaldii; 302.12 castaldius; 304.6 castaldii, 305.6 castaldii; 308.1 castaldeo; 311.5 castaldii, 311.14-15 castaldii; 316.7 castaldii, 317.13 castaldii; 318.7 castaldii; 322.7 castaldii, 322.8 castaldius; 325.7 castaldii; 328.7 castaldii; 332.8 castaldeus, 332.15 castaldeus, 333.5-6 castaldeus, 337.26 gastaldeus, 338.19 gastaldeus; 340.7 castaldii; 358.10 gastaldeis; 366.8 gastaldeo, 366.13 gastaldeum, 366.23 gastaldei; 388.3 gastaldi.
graus 187.5 graum; 336.33 Grauso.
grisio 333.29 Griso, 334.19 Grisio; 388.2 Grisio, 389.3 Grisio; 392.21 Grisione.
laun 216.7 launu.
maripahis 29.1-2 marepassus, 29.5 marepassi; 37.14 maripasso; 296.16 maripasso; 302.21 marpas; 335.20 marepahis.
mazoscanus 197.26.
mundius 146.16 mundionem, 147.1 mundionem.
pacca 108.11 paccam.
scaf(f)ardus 355.1 scanfardo.
scaptor 140.23 scaptoris; 271.6 scabitoris.
scario 59.10 scario, 59.14 scario; 73.1 scarionis,73.11 scarionis; 105.20 scarionis; 332.16 scariones, 333.1 scario, 333.20 scarios, 334.14 scario, 334.18 scario, 336.16 scario.
sculdahis66 12.25; 17.2; 20.26; 29.3; 32.4, 32.5, 32.6; 37.13, 40.4, 40.23 sculdaschium; 56.18; 59.8; 62.19, 62.20; 64.30, 64.31; 69.10, 69.11, 69.18; 72.32, 72.33, 72.34; 75.24; 78.27 sculdahiscus; 82.4; 91.9; 93.9, 94.6, 94.8; 102.3, 102.5; 112.25; 123.8; 135.21; 143.31; 151.9; 177.1; 180.11; 190.19; 215.2, 215.2-3, 216.13, 216.14; 220.23, 220.25; 224.23. 282.23, 282.26; 235.8, 235.9; 237.7, 238.8, 238.17; 242.7; 244.15; 246.20; 248.22; 252.21; 259.10; 261.1, 261.22, 261.25; 266.8, 266.9; 273.30; 279.11, 279.12; 281.30; 284.4; 285.26; 288.1; 290.2; 298.17; 302.14; 305.7, 305.22; 311.15; 314.7 sculdasio, 314.10 sculdasio, 314.13 sculdasio; 317.7; 320.1; 323.18; 332.15 sculdais, 332.15 sculdais, 332.16 sculdais, 332.16 sculdais, 333.17 sculdais, 333.17 sculdais, 335.2 sculdais, 335.4 sculdais, 335.6 sculdais, 336.5 sculdais, 336.30 sculdais, 337.20 sculdais, 337.28 sculdais, 337.30 sculdais, 338.23 sculdais; 382.8; 340.8, 340.22, 340.26; 388.5 sculdais; 392.5 sculdais.
signaida 90.11 → snaida.
wadia 28.30 guadiam; 38.1 guadiam, 38.5 guadiam, 40.2 guadiam, 41.6 guadiam; 118.8 guadiam, 118.17 guadiam, 119.1 guadiam; 294.17 vvadia, 294.27 vvadia; 311.16 guadiam.
waldator 294.10 vvaldatores, 294.15 vvaldatores → waldeman e waldus.
66 Quando dopo il numero della pagina non è data la forma si intenda sempre sculdhais.

240 Giovanna Princi Braccini

waldus 37.5 gualdo, 37.9 gualdo, 37.17 gualdo, 38.4 gualdo, 38.6 gualdo, 38.10 gualdo, 38.17 gualdo, 39.12 gualdo, 39.19 gualdo, 39.24 gualdo, 40.7 gualdo, 40.9 gualdum, 40.12 gualdo, 40.19 gualdo; 52.16 gualdum, 52.19 gualdum, 53.1 gualdo; 56.7 gualdo; 59.5 gualdo, 59.13 gualdo; 90.8 gualdo; 234.18 gualdum, 234.23 gualdum; 238.4 gualdo, 238.27 gualdi; 257.17 gualdo; 293.5 waldo, 293.7 vvaldus, 294.13 vvaldo; 296.14 gualdum; 322.24 Gualdo; 336.32
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software