Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Все в руках Господа, и только История ускользнула из-под Его контроля." Збигнев Ежина
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vokietijos vardo kilmė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Vienuolis
Posted 2015-04-14 11:49 (#96490 - in reply to #96476)
Subject: RE: Vokietijos vardo kilmėExtreme Veteran

Posts: 531
500101010
Location: Vilnius
 
Kas per žodis "bogaudas", kokia jo reikšmė lietuviškai? "Bėgaudas" bent įskaitomas, deja, netikroviškas: Ė į O nevirsta, bet svarbiausia, nelogiška ir nebūdinga dvikamienių žodžių daryba iš abiejų tos pačios prasminės srities veiksmažodžių, šiuo atveju bėgti ir vytis, gaudyti tą patį bėglį.

Tačiau du dvibalsiu ir ypač galūnė -ai ) tikrai rodo, kad žodis greičiausiai lietuviškos (getų, dakų, galių) kilmės. Man panašiausias į pagaudai. Logiškos darybos ir atitinka to (a)socialinio sluoksnio apibūdinimą. Tik ne "laisvės kovotojų" (nors šūkiai ir tada galėjo būti tokie), o vagių, plėšikų, banditų gaujų — tarnų, nemokančių gyventi savarankiškai ir kovojančių dėl išgyvenimo. Tada, yrant Romos imperijai, tokių buvo daugybė, jie gerai aprašyti, ir jie kėlė bene didžiausią galvos skausmą atvykusiems gudams. Beje, tokiais beviltiškais pagaudais netrukus virsime ir patys, visuotinėje tarnautojų kultūroje mokėdami po vos vieną arba išvis jokio amato, kai, griuvus socialistinei santvarkai, tapsime ištisine dvėseliena — vagiliavimu ir plėšikavimu neilgai teišgyvensi.

Bet kodėl vokiečius kildinate iš tų pagaudų? Nors etimologiškai vokiečius labiausiai atitinka vagiečiai (latviai ligšiol taip kartais dar pavadina), betgi Bavarija ir Pirėnai visai kituose kraštuose. Dar svarbiau, ką vadiname vokiečiais? Vokietijos valstybė ir tauta susikūrė palyginti neseniai, iš esmės tik Bismarko laikais. "Vokiečių ordinas" tėra naujas propagandinis politinių istorikų terminas — jokių vokiečių nei Vokietijos tais kryžiuočių laikais nebuvo, "Šventoji vokiečių tautos Romos imperija" irgi yra apsišaukėlių konceptas atbuline data.

Pats žodis dabartiniams vokiečiams pavadinti įvairiose tautose juk kitoks ir kilęs iš visai skirtingos reikšmės sąvokų: lietuviams jie gal buvę vagiečiai, vengrams ir slavams niemkos (nebyliai, tiksliau kitakalbiai), anglams dar buvę savi taučiai (Duch), prancūzams, ispanams, portugalams aliamonys — aludariai, vyndariai ar metalurgai, alaus ar alavo aliai eliai elėnai (Ελλας, Alna, Alovė) ir t. t.

Edited by Vienuolis 2015-04-14 20:40
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software