Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Jeśli chwalić się to Krakowem, jak mieszkać to w Warszawie, a jak kochać to Wilno."
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vokietijos vardo kilmė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Liaudas
Posted 2015-04-14 12:24 (#96491 - in reply to #96490)
Subject: RE: Vokietijos vardo kilmėExtreme Veteran

Posts: 599
50050101010105
Vienuolis - 2015-04-14 08:49

 
Kas per žodis "bogaudas", kokia jo reikšmė lietuviškai? "Bėgaudas" bent įskaitomas, deja, netikroviškas: Ė į O nevirsta, bet svarbiausia, nelogiška ir nebūdinga dvikamienisų žodžių daryba iš abiejų tos pačios prasminės srities veiksmažodžių, šiuo atveju bėgti ir vytis, gaudyti tą patį bėglį.
 

– Pirminė lytis yra „bagaudas“. Liet. „boginti“ – greitai ar sunkiai ką nešti; bėgti, lėkti (žr. LKŽ). Taigi, todėl, ir O, ir Ė galima gauti iš A.

Vienuolis - 2015-04-14 08:49
Tačiau du dvigarsiu ir ypač galūnė -ai )
 

– antikinėje lotynų kalboje ai („ae“) ir yra dvibalsis ai, viduramžiais jis virsta „e“.

Vienuolis - 2015-04-14 08:49
Man panašiausias į pagaudai.
 

– užrašyta 3 amžiuje „bagaudai“, ne „pagaudai“.

Vienuolis - 2015-04-14 08:49
Bet kodėl vokiečius kildinate iš tų pagaudų?
 

– kokių „pagaudų“? – tokių neminėjau.

Vienuolis - 2015-04-14 08:49
Nors etimologiškai vokiečius labiausiai atitinka vagiečiai (latviai ligšiol taip pavadina),
 

– čia kaip etimologiškai atitinka? – nematau jokio atitikimo, tik garsinis panašumas. (Latviai vadina „Vācieši“ – ne „vagiečiai“)

Vienuolis - 2015-04-14 08:49
betgi Bavarija ir Pirėnai visai kituose kraštuose.
 


– Romos imperija užėmė daug didesnius plotus nei Pirėnai.

Vienuolis - 2015-04-14 08:49
Dar svarbiau, ką vadiname vokiečiais? Vokietijos valstybė ir tauta susikūrė palyginti neseniai, iš esmės tik Bismarko laikais.
 

– valstybė ir tauta skirtingi dalykai. Vokiečių tauta senesnė nei vokiečių valstybė.

Vienuolis - 2015-04-14 08:49
"Vokiečių ordinas" tėra naujas propagandinis politinių istorikų terminas — jokių vokiečių nei Vokietijos tais kryžiuočių laikais nebuvo, "Šventoji vokiečių tautos Romos imperija" irgi yra apsišaukėlių konceptas atgaline data.
 

– ?!
Vienuolis - 2015-04-14 08:49
Pats žodis dabartiniams vokiečiams pavadinti įvairiose tautose juk kitoks ir kilęs iš visai skirtingos reikšmės sąvokų: lietuviams jie gal buvę vagiečiai, vengrams ir slavams niemkos (nebyliai, tiksliau kitakalbiai), anglams dar buvę savi taučiai (Duch), prancūzams, ispanams, portugalams aliamonys — aludariai, vyndariai ar metalurgai, alaus ar alavo aliai eliai elėnai (Ελλας, Alovė) ir t. t.
  

– taip taip, bet tie skirtingi tautos pavadinimai skirtingomis kalbomis nepaneigia „vagoth“, „bagaudai“ įrašų bei „vokiečiai“ buvimo lietuvių kalboje.

Edited by Liaudas 2015-04-14 18:48
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software