Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Anyone who believes you can't change history has never tried to write his memoirs." David Ben Gurion
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vokietijos vardo kilmė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Liaudas
Posted 2015-08-23 00:05 (#96597 - in reply to #96593)
Subject: RE: Vokietijos vardo kilmėExtreme Veteran

Posts: 599
50050101010105
Bolia - 2015-08-22 09:50

„Valyti, kuopti“ – ir kaip tai tinka tai upelei? ar ji buvo nuolat valoma ir kuopiama? yra tokių istorinių duomenų? Nei tokių, nei kokių kitų tiesioginių duomenų nėra. Bet upė teka šalia tankiai gyventų vietų, todėl pastoviai teršiama tikrai buvo. Vėliau, apsigyvenus tose apylinkėse emigrantams (totoriai, karaimai, žydai), upė galėjo būti ir valoma, ir kuopiama.


Taigi, kol kas:
bagaudas (bėgaudas, bogūnas, pabėgėlis) > „vagoth“ > vokietis
vienintelis spėjimas, kuris remiasi tikrais istoriniais ir kalbiniais duomenimis, o ne svaičiojimais Kaip bagaudas tapo vagoth - pritempti galima. Bet, kaip minėjau, labai jau keistas vagoth virtimas vokiečiu. Iš karto keturi ar penki tarsnių virtimai negalėjo įvykti, trūksta daug tarpinių variantų. "...buvo tarpinės žodžio kitimo grandys, kurios gal dar bus aptiktos" - nėra istoriniai ir kalbiniai duomenys. Jei jau baltai visiems vokiečiakalbiams pritaikė vieną vokiečių (vokių) terminą, tai ta vagoth gentis turėjo būti didelė, įtakinga ir gyventi su baltais artimoje kaiminystėje. Tai iš principo ta pati Bugos ir Andzelmyno teorija apie Vakiją, tik iš kito galo perskaityta, o ją kaip ir atmetėte jau. Kuriam istoriniui laikotarpiui priskirtumėt vokietis (vacis, vokis) atsiradimą baltų kalbose? V amžius ar vėliau? 


Dėl pastoviai teršiamos ir kuopiamos upės, tai tikrai, čia juokaujate, ar rimtai?

Dėl žodžių kaitos laikui bėgant ir pereinant per kitataučių lūpas tai čia ne koks pritempimas, o tikrovė. Netikite? – pabandykite kokio anglo ar vokiečio nemokančio lietuviškai iš klausos užrašyti kokią lietuvišką pavardę. O, kad žodžiai kinta (ir savo garsine sandara, ir savo reikšme), tai jau kalbos mokslo įrodyta ir parodyta kaip, pasidomėkite.

Trūksta tarpinių variantų? – man irgi... – kur gi tos runraščiu rantytos lietuviškos knygos, pleškintos ne vieną šimtmetį krikščionių fanatikų, sako buvę jų ištisos bibliotekos, ne tik ant medinių lentelių ir pergamento, bet ir ant sidabro lakštų! Visgi manau, kad „tarpinių“ variantų galima prirankioti visokiose visų užmirštose dar išlikusiose knygose – niekas gi dar to nedarė!
Tiesa, čia iškeltas spėjimas nėra kokia „Bugos ir Andzelmyno teorija apie Vakija“ iškreipta atmaina. Manau nepanašu, tik „vagoth“ ir „vokietis“ sutampa.

Spėju, „vokiečio“ pavadinimas šiuolaikine prasme pas mus atsirado po krikšto, nes iki krikšto lietuvių kalboje nebuvo tikrinių vardų. Taigi iki krikšto tas žodis turėjo turėti tik pravardės reikšmę – 'pabėgėlis, valkata, vagis, plėšikas'. Тiesą sakant, kažkiek tokią rekšmės raidą kartu su kalbos garsų kitimu galima įžvelgti „ba(n)g 'bėgti' > va(n)g 'vengti, vogti' > vok- 'imti, plėšti, kaupti“ šaknies raidoje. Taigi, pradedant 3 amžiumi, kai mūsų protėviai susidūrė su tais žmonėmis, jų įvardijimas rutuliojosi nuo „bogūnų, bėglių“ > „valkatų-vagių“ > „plėšikų(-pirklių? – plg. rus. купец! ir liet. kaupti – aū! istorikai – ar buvo „pirklio“ reikšmė pas „vokietį“ viduramžiais? (na, vokiškąją Hanzą tai žinome))“*.
Taigi, pasakiau pakankamai, manau.

*pastaba: nieko neturiu pikto prieš vokiečius, tai tik žodžio kilmės ir reikšmių raidos tyrinėjimas-nagrinėjimas. Priešingai, manau vokiečių tauta nuėjo didelį ir ženklų kelią plėtodama savo kultūrą ir ūkį. Tai viena pažangiausių Europos tautų. Na ir aišku, vokiečiai turi penktadalį lietuviško kraujo :), taigi kaip ir giminės...


Edited by Liaudas 2015-08-23 00:42
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software