Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Kitos tautos, mūruose, uolose užsirakinusios, vos ne vos išgelbėjo savo liuosybę, lietuviai ir žemaičiai, gyvendami giriose ir laukuose, mokėjo ja ilgą laiką džiaugtis ir nuo visų baisiausių savo neprietelių saugoti viena savo narsybe ir kantrybe." Simonas Daukantas, "Istorija žemaitiška" (1837)
- (Added by: Tomas Baranauskas)


Vokietijos vardo kilmė
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Šalia istorijos Message format 
 
Liaudas
Posted 2015-08-31 22:35 (#96697 - in reply to #96696)
Subject: RE: Vardo kilmėExtreme Veteran

Posts: 599
50050101010105
zirgas7 - 2015-08-31 11:04Tai ne sutikimo, o tikrų įvykių dalykas.

Kaip paaiškėjo, iš Bolios pasisakymų (patikimi?), jokių tokių vardų suteikimo apeigų tikrų įvykių yra nežinoma iš šaltinių. Tokie būtų būtinai paminėti, nes jie yra didelės svarbos valstybės ir didikų gyvenime.

Taigi belieka tik savaiminis pravardės davimo paprotys, gyvas ligi šiol. Dvikamieniai vardai terodo aukštesnį, labiau ištobulintą to „pravardžiavimo“ lygį.
Ir tai galima suprasti, kodėl mūsų žyniai turėjo beždžioniauti savo ideologinius priešus?! Aišku, kad ne. Manau, krikščioniškos apraiškos buvo naikinamos (kaip ir garsioji galvos nukirsdinimo 1009 m. „akcija“), taip ir tikrinių vardų davimas „dirbtiniu“ būdu turėjo būti draudžiamas (nors, greičiausiai gal, to ir nereikėjo). Aišku, šitai negaliojo krikščionių užkariautose teritorijose, kur mūsų senoji kultūra buvo naikinama ir persekiojama.

Tiesa, lieka dar kiek neaiškus (nors žinoma, kad mūsų didikai vartojo ir papildomus krikšto vardus pasikrikštiję, neatsisakydami ir „pagoniškų“, krikščioniškai vadinant) pereinamasis laikotarpis (1220-1387) bandymo susitaikyti su krikščionimis, pasibaigęs visišku senosios kultūros pralaimėjimu. Pralaimėjimą lėmė, ne koks mūsų senosios kultūros lygio nepakankamumas (kaip dažnai čia bandoma įrodinėti), o gyventojų skaitlingumas, bei klimatinės ir geografinės aplinkybės.

Tarp kitko, mūsų senovės žyniai negyveno savo izoliuoto gyvenimo, kiek žinoma iš liudijimų, priešingai – buvo labai veiklūs bendruomenės gyvenime, kaip mokslo ir meno žmonės (stebėtina, jie vis dar su mumis, nepaisant visų krikščionių fanatikų persekiojimų! Na, be jų, nebūtų šiuolaikinės civilizacijos!). 


Įsiskaitykit į vardus ir suprasit, kad vardų suteikimo apeigų būta. Kai Lietuvos valdovams buvo suteikti Aleksandro ir Vladislavo vardai, tai krikščionys smulkiai tai aprašė, kaip priešingybė pagoniškiems vardams. Jų raštininkai yra vieninteliai rašytinių šaltinių kūrėjai. Suraskit pagonį raštininką, tada galėsim toliau ginčytis. Kuo labiau plito krikščionybė, tuo labiau žynių gyvenimas buvo izoliuotas. 


Nėra patvirtinimų, kad vardų suteikimo nekrikščioniškų apeigų būta pas mus senovėje.
Krikščionys raštininkai nepasibodėjo aprašyti Algirdo pagoniškų laidotuvių, manau napasibodėtų ir nekrikščioniškų vardo apeigų aprašyti ar bent paminėti tokias buvusias. Visgi, tokių paminėjimų nėra. Priešingai, mūsų protėvių nekrikštų vardai priimami kaip prigimtiniai, natūralūs – nematoma reikalo, ką nors apie tai pridėti.
Na, kažkiek, mums pagonį raštininką gali atstoti tautos atmintis – www.lkz.lt „vardas“ – atkreipkite dėmesį: kalbama tik apie krikšto vardo suteikimo apeigas, kas nuošaliau – suvokiama kaip prigimtinė duotybė.
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2022 PD9 Software