Forum of Lithuanian History

Forum of Lithuanian history is a place for discussion on the urgent problems of the Lithuanian history. Share your opinions!

Moderator of the forum - Tomas Baranauskas

Our website - Medieval Lithuania
viduramziu.istorija.net/en/


[ Taisyklės ] [ Правила ] [ Rules ]
 

Medieval Lithuania
Search | User Listing Forums | Calendars | Albums | Quotes | Skins | Language
You are logged in as a guest. ( logon | register )

Random quote: "Any fool can criticize, condemn, and complain - and most fools do." Dale Carnegie
- (Added by: Tomas Baranauskas)


„Muštra“ raida
Moderators: Inga, Linas, Remigijus, Ibicus

View previous thread :: View next thread
       FORUMAI -> Lietuvos istorijos forumas Message format 
 
Vienuolis
Posted 2015-09-18 11:26 (#96751 - in reply to #96745)
Subject: Re: „Muštra“ raidaExtreme Veteran

Posts: 531
500101010
Location: Vilnius
Liaudas - 2015-09-13 17:55

vok. musterung > lenk. 'musterek'
vok. muster > lenk. 'mustrz' 

Samprotavimas visai logiškas. Iš savo tyrinėjimų srities pridursiu, kad lietuvių krikštą lydėjusio nutautinimo metu čia veikė (ir tebeveikia) trys raidos dėsniai.

1. Priebalsių „šveplėjimas“ (Sirvydas virto Širvydu, zirgas - žirgu) — prieš lenkinimą ir lietuvių kalboje buvo tariama švariai: mustie, mustra (mustras).

2. Germanų priesagos -ing -ong -ung -ang yra tos pačios lietuvių priesagos, kilusios iš nosinės -įįg-, tik pakitusia paskirtimi. Lietuvių kalboje reiškia veikėją, amatininką, o germanams jau to veikėjo darbą. Pavyzdžiui: Palanga (Palonga) reiškė palininkus, Neringa (Nehrung) — nerininkus, Leipalingis — liepelininkus, Suvingis — siuvininkus. O angliškai sewing jau reiškia „siuvininkavimą“ — patį siuvimą. Rytinėje Lietuvoje nosinė priesaga -įįgas dažniau virto -inyku, o bendrinėje kalboje įsigalėjo -ininkas.

3. Kai visuotinė privaloma švietimo sistema išnaikino nosinę lietuvių tartį (nors daug kur paliko nosines raides ą ę į ų, lenkai dar ir ǫ), o nosinę priesagą pavertė -ininku, dingusio -ingo vietą užėmę inteligentai netrukus užteršė lietuvių kalbą parazitiniais naujadarais jau būdvardine - dalyvine šios priesagos paskirtimi: dorybingas (nebe doras), dvasingas, stilingas, vertingas ir t. t.
 
Top of the page Bottom of the pageJump to forum :
Search this forum
E-mail a link to this thread

 

(Delete all cookies set by this site)
Running MegaBBS ASP Forum Software
© 2002-2021 PD9 Software